Lesní výroba

 

Délka přípravy: 2 roky

Kód oboru: 41 – 56 – E / 501

Určeno pro: chlapce a dívky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

Charakteristika oboru:

Obor připravuje žáky pro jednoduché ruční a mechanizované práce  v lesních školkách, pro ruční a mechanizovanou přípravu půdy, sadbu sazenic a setí semen při obnově lesa. Žáci se dále seznamují s ochranou a výchovou lesních porostů, s ručním a mechanizovaným využitím křovinořezů, se sběrem semen a plodů lesních dřevin. Zvládají zásady přepravy materiálu traktorem s valníkem. V případě zájmu mohou získat řidičské oprávnění skupiny T.

Absolventi umí pracovat se dřevem, stavět oplocenky, udržovat lesní cesty, pracovat s jednomužnou motorovou pilou bez těžební činnosti.

Podmínky přijetí: úspěšné absolvování alespoň 7. třídy ZŠ a zdravotní způsobilost ověřená lékařem.

Možnosti dalšího studia: úspěšní absolventi mohou pokračovat ve tříletých učebních oborech.

 

Přehled vyučovaných předmětů v učebním oboru:

Názvy vyučovacích předmětů:

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

1.

2.

Český jazyk a literatura

2

2

Občanská nauka

1

1

Matematika

2

2

Tělesná výchova

1

1

Nauka o lese

1

-

Strojnictví

1

-

Lesní výroba

2

4

Nauka o práci

-

1

Ekonomika

-

1

Odborný výcvik

21

21

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

F Verze pro stažení nebo tisk:

Zde je možné stáhnout, případně vytisknout přehled o učebním oboru. Můžete použít formát .doc nebo .pdf.

 

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005