Mechanizátor lesní výroby

Délka přípravy: 3 roky

Kód oboru: 41 - 56 - H / 001

Určeno pro: chlapce

Způsob ukončení: závěrečná zkouška - výuční list

Charakteristika oboru:

Příprava v učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent mohl získat odbornou kvalifikaci - dřevorubec, kvalifikaci v pěstební činnosti, má možnost získat osvědčení pro práci s hydraulickou rukou, osvědčení pro sběr semen z vysokých stromů. Absolvent získá osvědčení k soustřeďování dřeva kolovými traktory, řidičské oprávnění skupin B, C, T. Může získat lovecký lístek po absolvování zkoušek z myslivosti.

Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost ověřená lékařem

Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování učebního oboru je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

 

 

Přehled vyučovaných předmětů v učebním oboru:

Názvy vyučovacích předmětů:

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

1.

2.

3.

Český jazyk a literatura

2

2

2

Cizí jazyk

2

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Matematika

2

1

1

Fyzika

2

1

-

Práce s počítačem

1

1

-

Základy ekologie

1

-

-

Tělesná výchova

2

1

1

Ekonomika

-

-

2

Strojnictví

1

1

-

Technologie

1

2

3

Nauka o lese

1

1

-

Motorová vozidla

0 – 2

0 – 2

-

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

Myslivost

0 – 1

0 – 2

-

Mechanizace v lesním hospodářství

-

0 – 2

0 – 2

Přidružená výroba

0 – 1

0 – 2

0 – 2

Speciální technologie

-

0 – 2,5

0 – 2,5

F Verze pro stažení nebo tisk:

Zde je možné stáhnout, případně vytisknout přehled o učebním oboru. Můžete použít formát .doc nebo .pdf.

 

Obrázky z učebního oboru:

 

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005