Nástavbové studium

 

Studijní obor: 64 - 41 - L / 524         Podnikání

je zakončeno maturitní zkouškou a určené pro absolventy tříletých učebních oborů. Pro přijetí je nutné úspěšně splnit podmínky přijímacího řízení (uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky v případě, že jejich průměrný prospěch během studia tříletého oboru přesahuje 1,5; v ostatních případech jsou přijímáni bez zkoušek).

Studenti získávají znalosti práce s výpočetní technikou, základy účetnictví, fakturace, poznatky z psychologie a moderního řízení, marketingu a managementu. Důraz je kladen na znalosti cizích jazyků.

Úspěšní absolventi mohou pokračovat v různých formách pomaturitního vzdělávání nebo ve studiu na vysoké škole.

 

 

 

 

 

 

Z výuky v nástavbovém studiu:

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005