Tříleté učební obory

jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, absolventi získávají výuční list.

Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost ověřená lékařem.

Ve všech učebních oborech získávají žáci znalost práce s výpočetní technikou. Ve vybraných oborech pak získají průkaz obsluhy samojízdných sklízecích strojů, svářečský průkaz, řidičské oprávnění B, C, T.

V lesnických oborech obdrží žáci osvědčení pro práci s motorovou pilou, hydraulickou rukou, k soustřeďování dřeva kolovými traktory, zkoušku z myslivosti opravňující k získání loveckého lístku.

V oboru Truhlář se žáci učí vyrábět, opravovat či renovovat výrobky dle technické dokumentace. Provádějí montáž a osazování výrobků na stavbách.

Děvčata zvládají základy šití a vaření, absolvují střihačský kurz, mají základy z oblasti sociálních služeb.

Obory určené pouze pro chlapce:
   
41-55-H/003 Opravář zemědělských strojů
41-56-H/001 Mechanizátor lesní výroby
33-56-H/001 Truhlář

 

Obory určené pouze pro dívky:
   
69-53-H/003 Provoz služeb

 

Obory určené pro chlapce i dívky:
   
41-51-H/007 Zemědělec, Hospodyňka

 

Dvouleté učební obory

jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Absolventi získávají výuční list.

Obory jsou určeny žákům, kteří vycházejí po skončení devítileté školní docházky z osmých a nižších tříd, popřípadě uchazečům s velmi slabým prospěchem.

Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost ověřená lékařem.

Absolventi jsou schopni vykonávat jednoduché odborné práce a zvládat mechanizační prostředky v jednotlivých oborech. V učebním oboru Zemědělská výroba a Lesní výroba mohou získat řidičské oprávnění skupiny T.

Dvouleté učební obory pro chlapce i dívky:

41-51-E/501 Zemědělská výroba
41-56-E/501 Lesní výroba
65-51-E/501 Provoz společného stravování

 

Předběžná přihláška:

Můžete vyplnit následující formulář, tj. doplňte svůj e-mail, učební obor, o který máte zájem a Vaše kontaktní údaje.

 

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005