Opravář zemědělských strojů

Délka přípravy: 3 roky

Kód oboru: 41 - 55 - H / 003

Určeno pro: chlapce

Způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

 

 

Charakteristika oboru:

Absolvent učebního oboru umí se znalostí základů zemědělské výroby provádět technickou údržbu, seřizování a opravy traktorů, samojízdných strojů a mechanizačních prostředků používaných v technologických procesech pěstování rostlin a chovu hospodářských zvířat.

Umí provádět jednoduché renovace součástí, demontáže, výměny podskupin a částí strojů a zařízení. Umí svařovat elektrickým obloukem, plamenem a řezat kyslíkem, zvládá technologii svařování v ochranné atmosféře, umí řídit motorová vozidla v rozsahu řidičského oprávnění skupiny C.

Zná obsluhu diagnostických přístrojů a zařízení a umí využívat výsledků diagnostických prohlídek ke zvyšování provozní spolehlivosti a hospodárnosti zemědělské techniky.

 

Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost ověřená lékařem

 

Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování učebního oboru je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

 

Přehled vyučovaných předmětů v učebním oboru:

Názvy vyučovacích předmětů:

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

1.

2.

3.

Český jazyk a literatura

3

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Matematika

2

1

1

Fyzika

1

1

1

Základy ekologie

1

-

-

Základy automatizace

1

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

Cizí jazyk

2

-

-

Ekonomika a organizace

-

-

2

Technické kreslení

2

-

-

Strojírenská technologie

1,5

-

-

Strojnictví

1,5

-

-

Technologie

1

-

-

Základy zemědělské výroby

-

2

-

Zemědělské stroje a zařízení

-

3

3

Technologie oprav

-

2,5

2,5

Motorová vozidla

-

2

3

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

F Verze pro stažení nebo tisk:

Zde je možné stáhnout, případně vytisknout přehled o učebním oboru. Můžete použít formát .doc nebo .pdf.

 

Obrázky z učebního oboru:

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005