Praktické vyučování

Kontakt:
Zástupce ředitele pro praktické vyučování Josef Hejduk zastupceodv@soulz.cz
Vrchní mistr František Vícha vmistr@soulz.cz, vmov.soulz@seznam.cz

 

Učitelé praktického vyučování: Budil Miloš
Procházka Jiří
Bejček Vladislav
Prochásková Václava
Voláková Jitka
Dvořáková Hana
Kačírek Jan
Fiala Zdeněk
Chvojka Lubomír

 

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005