Provoz služeb

Délka přípravy: 3 roky

Kód oboru: 69 – 53 – H / 003

Určeno pro: dívky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

 

Charakteristika oboru:

Absolventi získají vědomosti a dovednosti, které mohou uplatnit v oblasti společného stravování, pečovatelských a administrativních službách, dále jako hospodyně v cizích domácnostech apod.

Absolventi ovládají základy psaní na stroji a základy práce s výpočetní technikou.

Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost ověřená lékařem

Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování učebního oboru je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

 

Přehled vyučovaných předmětů v učebním oboru:

Názvy vyučovacích předmětů:

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

1.

2.

3.

Český jazyk a literatura

2

1 – 2

1 – 2

Cizí jazyk

2

2

2

Občanská nauka

1

1

1

Demokratická a humanitní výchova

2

-

-

Estetická výchova

2

-

-

Matematika

1 – 2

1 – 2

1 – 2

Přírodověda

4

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

Zdravotní a rodinná výchova

1 – 2

1 – 2

-

Účetnictví

-

-

2

Ekonomika

-

2

-

Práce s počítačem

-

2

0 – 1

Výživa

1 – 2

2

2

Odívání

1 – 2

2

2

Technické práce

1 – 2

2

2

Zemědělství

1 – 2

2

2

Odborný výcvik

12

14

14

F Verze pro stažení nebo tisk:

Zde je možné stáhnout, případně vytisknout přehled o učebním oboru. Můžete použít formát .doc nebo .pdf.

 

Obrázky z učebního oboru:

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005