Studijní materiály - učební texty k odborným předmětům

Ekologie

DUDA, M.: Ekologie I (učební text pro první ročník nástavbového studia). 2002
1. díl co je ekologie a jaký je rozdíl mezi ekologií a ochranou životního prostředí?, základní vlastnosti živých soustav, podmínky existence života, přizpůsobení (adaptace), Charles Darwin a jeho dílo, průmyslový melanismus, přírodní výběr, domestikace a genetické inženýrství, vlastnosti domestikovaných živočichů, konvergence a divergence, ekologické faktory ovzduší, mimozemské záření, biologické rytmy, teplota, proudění vody a vzduchu, voda, ekologická nika, biologický druh, populace organismů, hustota populace, zjišťování hustoty populace
2. díl společenstva organismů, ekosystém, hlavní ekosystémy Země - biomy, ekoton
3. díl symbióza, komenzalismus, konkurence, alelopatie, parasitismus, predace, potravní vztahy v ekosystémech
4. díl vývoj ekosystémů - sukcese
 
DUDA, M.: Průvodní text k vyučovacímu předmětu EKOLOGIE II pro druhý ročník nástavbového studia. 2003
1. díl

Rozšíření rostlin

[fytogeografie]

areál, regionální fytogeografie, vliv klimatu na geografii vegetace, stručný přehled vegetačních zón, vegetační lesní stupně v České republice, ekologická fytogeografie, historická fytogeografie a fytogeografie člověkem ovlivněné krajiny
2. díl

Rozšíření živočichů

[zoogeografie]

zoogeografický areál, regionální zoogeografie, zoogeografické oblasti Země, dynamická zoogeografie, antropogenní zoogeografie, introdukce
3. díl

Základy etologie

etologie jako věda - vznik, vývoj, zakladatelé, chování instinktivní, vrozené, získané, smysly živočichů, orientace, potravní chování, komfortní chování, komunikace, ochranné chování, teritorialita, rozmnožovací chování, sociální chování, hravé chování, biologické rytmy, význam funkčních jednotek chování

Další dokumenty k výuce EKOLOGIE:

Charles Darwin            Konrad Lorenz            Alfred Russel Wallace                Použitá a doporučená literatura

 

Obrázky (z různých zdrojů):

Podržte myš nad obrázkem a zobrazí se stručný popis obrázku. Pozor - některé jsou v angličtině.

 

 

Technologie

Učební texty k předmětu Technologie v prvním ročníku učebního oboru Mechanizátor lesní výroby lze zatím najít na stránce http://obnova-lesa.euweb.cz.

 

Rokycansko

Texty o Rokycansku rozdělené do jednotlivých tematických skupin. Vhodné i ke studiu, například předmětu Zeměpis v nástavbovém studiu.

 

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005