Zemědělec – hospodyňka

 

Délka přípravy: 3 roky

Kód oboru: 41 – 51 – H / 007

Určeno pro: chlapce a dívky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

 

Charakteristika oboru:

Učební obor připravuje žáky pro výkon dělnických povolání v zemědělství a v příbuzných oborech a činnostech odpovídajících skladbě odborných předmětů.

Absolventi získávají vědomosti a dovednosti v oblastech rostlinné výroby, živočišné výroby, mechanizačních prostředků, služeb pro zemědělství a v oblasti krajinné ekologie. Absolventi ovládají základy práce s výpočetní technikou a vlastní řidičský průkaz skupiny B, T a C. Zájemci mohou dále získat průkaz obsluhy samojízdných sklízecích strojů a svářečský průkaz po úspěšném absolvování speciálních kurzů.

Dívky ovládají dále základy vaření a šití.

Podmínky přijetí: zdravotní způsobilost ověřená lékařem.

Možnosti dalšího studia: po úspěšném absolvování učebního oboru je možné pokračovat ve dvouletém nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou.

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005