Zemědělská výroba

 

Délka přípravy: 2 roky

Kód oboru: 41 – 51 – E / 501

Určeno pro: chlapce a dívky

Způsob ukončení: závěrečná zkouška – výuční list

 

Charakteristika oboru:

Obor připravuje žáky pro jednoduché práce technologického charakteru v rostlinné a živočišné výrobě. Absolvent umí provádět práce spojené se zpracováním půdy, setím, sázením, sklizní a s posklizňovým zpracováním. Dovede obsluhovat jednotlivé stroje a zařízení, je schopen vykonávat ruční práce a pomocné práce při mechanizované výrobě.

Může získat řidičské oprávnění skupiny T.

Příprava v tomto učebním oboru vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent mohl provádět údržbu, seřízení a opravy jednodušších mechanizačních prostředků v rostlinné a živočišné výrobě.

Podmínky přijetí: úspěšné absolvování alespoň 7. třídy ZŠ a zdravotní způsobilost ověřená lékařem.

Možnosti dalšího studia: úspěšný absolvent může pokračovat v tříletých učebních oborech.

 

Přehled vyučovaných předmětů v učebním oboru:

Názvy vyučovacích předmětů:

Počet týdenních vyučovacích hodin v ročníku:

1.

2.

Český jazyk a literatura

2

2

Občanská nauka

1

1

Matematika

2

2

Tělesná výchova

1

1

Chov zvířat

2

1 – 2

Pěstování rostlin

2

1 – 2

Odborný výcvik

21

21

Základy zahradnické výroby

 

 

Motorová vozidla

 

 

Rodinné nauky

 

 

Nauka o lese

 

 

F Verze pro stažení nebo tisk:

Zde je možné stáhnout, případně vytisknout přehled o učebním oboru. Můžete použít formát .doc nebo .pdf.

 

Obrázky z učebního oboru:

[ hlavní stránka ] [ obsah stránek ]

Michal Duda, 2005